"د پروازو ورځني پلان"

لطفآ دري ساعته مخکي د پرواز تر وخت کندهار نړیوال هوايي ډګر ته تشریف راوړي تر څو مو پرواز پر وخت وسی .کندهار نړیوال هوايي ډګر د پرواز د ناوخته کیدو په صورت کي کوم مسولیت نه لري.

هفته وار داخلی لیست | هفته وار خارجی لیست
د کندهار نړیوال هوايي ډګر

کندهار نړیوال هوايي ډګر د ۱۹۵۶ او ۱۹۶۲ کلونو تر مینځ جوړ سوي او د کندهار ښار په جنوب ختیځه برخه کي په ۱۶ کیلومتري کي موقیعت لري

کندهار نړیوال هوايي ډګر د ۱۹۵۶ او ۱۰۶۲ کلونو تر مینځ جوړ سوي او د کندهار ښار په جنوب ختیځه برخه کي په ۱۶ کیلومتري کي موقیعت لري. کندهار نړیوال هوايي ډګر د هیواد په کچه هغه لومړي هوايي ډګر دی چه ۲۴ ساعته پکښي پروازونه تر سره کیږي او ۲۴ ساعته هیوادوالو ته خدمات وړاندي کوي.

په کندهار نړیوال هوايي ډګر کي دري داخلي شرکتونه اریانا افغان، کام ایر او صافي هوايي شرکت فعالیت کوي او ددي تر څنګ پکښي یو ایرانی هوايي شرکت (آسمان) هم پروازونه کوي.

د کندهار نړیوال هوايي ډګر څخه دا مهال عربي متحده اماراتو، هندوستان او ایران ته نړیوال پروازونه تر سره کیږي