یاداشت: اوقات پرواز هواپیما ها برای ما توسط شرکتهای هوایی ارایه میشود. از تمام مسافرین محترم خواهشمندیم تمام معلومات در باره پرواز خویش را از شرکت هوایی مربوطه خویش حاصل نمایند. لطفآ سه ساعت قبل از وقت پرواز خویش جهت تکمیل پروسه چک و غیره در میدان هوایی تشریف بیاورید. میدان بین المللی هوایی قندهار هیچکونه مسولیتی در تغیر وقت تعین شده  پرواز ها ندارد.