"پلان روزانه پروازها"

لطفآ دري ساعته مخکي د پرواز تر وخت کندهار نړیوال هوايي ډګر ته تشریف راوړي تر څو مو پرواز پر وخت وسی .کندهار نړیوال هوايي ډګر د پرواز د ناوخته کیدو په صورت کي کوم مسولیت نه لري.

هفته وار داخلی لیست | هفته وار خارجی لیست
میدان بین المللی هوایي کندهار

میدان بین المللی هوایی کندهار در سالهای ۱۹۵۶ الی ۱۹۶۲ ساخته شده است که در ۱۶ کیلومتری جنوب شرق شهر کندهار موقعیت دارد

میدان بین المللی هوایی کندهار یکی از برگزیده ترین میدان های افغانستان شمرده میشود و که با پرواز های ۲۴ ساعته در خدمت مردم قرار دارد

سه شرکت هوایی داخلی (آریانا افغان، کام ایر و صافی) همرای با یک شرکت خارجی  (آسمان ایران) جهت حمل و نقل مسافرین محترم  در میدان بین المللی هوایی کندهار فالیت دارند

 

از میدان بین المللی هوایی کندهار اکنون به ایران و امارات متحده عرب پرواز ها جریان دارد