شرکتهای هوایی

 • Ariana Kandahar airport

  د آریانا افغان هوایی شرکت

  +93 (0) 70 0071333 | 93 (0) 790071333
  چهاراهی شهید ، شهر نو

  P.O.Box # 76, کابل؛ افغانستان

  Skype: ariana.afghan.airlines

  www.flyariana.com

 • Kamair Kandahar airport

  کام ایر هوایي شرکت

  +93 (0( 799974422
  سرک وزارت خارجه

  مقابل سفارت چین ، کابل ، افغانستان

  www.kamair.com

 • Safi Airlines Kandahar airport

  صافی هوایي شرکت

  +93 (0) 202 222222
  شهر نو، قوای مرکز

  نزدیک کابل سیتی سنتر ، کابل ، افغانستان

  Fax: +93 (0) 202 202058

  www.safiairways.aero

 • Aseman Iran Kandahar airport

  آسمان ایران هوایي شرکت

  +971 (4) 216 5808
  دفتر دوبی

  www.iaa.ir